"The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone."
Harriet Beecher Stowe

sâmbătă, 2 august 2014

Duzina de cuvinte: Călător printre iluzii


Pe strada noastră virtuală, cineva... coana Matilda, coana Adela (nu c-ar conta!) s-a apucat de furat: a şutit un start - un start de psi-luneală, vârâtă cu duzina în aceeaşi oală şi trecută aici, în ambele tabele, căci i-au făcut cu ochiul, ele, tabelele nubile, în aşteptare, ispititoare...


Cămilă, purtând pe cocoaşa-i nubilă un semicerc de cenuşă...
Cenuşă de cer văratic ucis de dogoare, cenuşă de soare extatic presărată în avalanşă peste peisajul bucolic cândva, transmutat - pe eşafod - pe-un calapod de deşert sadea, prin care-un saltimbanc cutreiera, călare pe cămilă, sprijinit de cocoaşa nubilă...
Un biet saltimbanc cu mintea debilă, visându-se filozof când scotea câte-un of... Îl scotea din suflet, nu din pantof, şi nici din pălărie, deşi purta o tichie caraghioasă, ca o săpunieră întoarsă cu fundul în sus, cu faţa în jos, lăsând să curgă din ea clăbuc gros... o iluzie sadea, cu savoare de acadea, cu moliciune de catifea...
Iluzia care se diviza, se multiplica... Şi saltimbancul călătorea prin ea... prin ele, printre ele, printre iluzii de cinci stele...
Şi soarele era o stea, iluzie şi ea, iluzie dogoarea, iluzie cămila... iluzie nubila... Iluzie nubilă, coaptă, pârguită, rotunjită... ca o cocoaşă.... Mai multe cocoaşe, mai multe cocoloaşe... Iluzii pătimaşe... sau păguboase? Slalom printre fraze găunoase?

2 comentarii:

Avertisment:
Comentariile fără nicio legătură cu blogul vor fi şterse.